Aanpak Santrion voor organisaties

We gaan uit van vertrouwen en verantwoordelijkheid
Het belangrijkste kenmerk van de Santrion-aanpak is dat we uitgaan van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Want dat is essentieel om een intrinsieke beweging op gang te krijgen. De medewerker is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van zijn autonomie en de leidinggevende past hier zijn leiderschapstijl op aan. Daarnaast blijven medewerker en leidinggevende met elkaar in dialoog zijn over de groei die ze doormaken en wat dat betekent voor hun interactie.

We werken op medewerker-, leidinggevende én organisatieniveau
De kracht van beweging zit in ieders rol: er zijn geen slachtoffers, iedereen is belangrijk. Onze programma’s zijn op dit principe gebaseerd. Er zijn daarom programma’s voor leiderschap, voor medewerkers, maar ook voor teams en ketens. Want alleen met een goede samenwerking kom je verder. Samenwerking gaat bijvoorbeeld over het benutten van elkaars kwaliteiten en effectieve communicatie.

We sluiten aan bij de fase en levenssituatie van deelnemers

Wij zetten onze interventies voor duurzame inzetbaarheid in,  in drie verschillende fasen. Dit zijn: medewerkers At Work, At Risk (kort verzuim) en At Home (uitgevallen). We analyseren de vraag in welke fase en levenssituatie elke medewerker zich bevindt en sluiten hierbij aan.  Duurzaamheid zien we daarmee als een continu proces met aan het ene uiterste optimaal functioneren (optimaal At Work) en aan het andere uiteinde langdurig afwezig zijn (maximaal At Home).

We borgen het via opleiding en onderzoek 
Duurzame inzetbaarheid is wezenlijk anders dan ‘management van ziekte’. Het begint al bij het aannemen van de medewerker en stopt pas wanneer de medewerker ergens anders gaat werken.
Langdurige regie door uw eigen organisatie moet dus geborgd worden. Dit doen we door sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie op te leiden, en u steeds meer het stuur in handen te geven. Zo maken we onszelf overbodig.  Bovendien meten we de effecten van onze interventies veelvuldig en doen soms wetenschappelijk onderzoek. Zo maken we hard dat we de intrinsieke motivatie van mensen op zo’n manier aanboren, dat het nieuwe gedrag geen trucje wordt, maar een levenskunst is.

share
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone